Covid19 nedeniyle yargıda sürelerin durdurulması

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Bulut Hukuk Bürosu, Türkiye’de açılmış veya açılacak her tür dava (hukuki, cezai, ticari ve idari) ile ilgili yabancı dilde (Fransızca-İngilizce) hukuki danışmanlık hizmetini vermeye ve mevcut hukuki sorunların lehe çözümlenmesinde izlenebilecek yollara ilişkin öneriler sunmaya hazır bulunmaktadır.

MEDENİ HUKUK

-Aile Hukuku

(Boşanma, Nafaka-Tazminat, Velayet, Vesayet, Nesep Tashihi, babalık davası, Yabancı kararın tanıma ve tenfizi davaları, vs).

-Miras Hukuku

CEZA HUKUKU VE DAVALARI

Tüm ceza davalarına ilişkin hukuk danışmanlığı ve bu davaların takibini içerir.

İDARİ YARGI DAVALARI

İptal Davaları,

Tam Yargı Davaları,

Tazminat Davaları,

Memur İşlemlerine İlişkin Tüm Davaları kapsayan hukuk süreçlerini içerir.

İTHALAT VE İHRACAT TAKİPLERİ

Gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları ithalat ve ihracat işlemlerinin Türkiye’de takibi ve bu konuda danışmanlık hizmetlerini kapsar.

KAMU İHALE VE SÖZLEŞMELERİ HUKUKU

4734 ve 4735 sayılı kanunlar çerçevesinde oluşacak her türlü hukuki ihtilafın çözümlenmesi ve hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi.

TİCARİ ŞİRKETLER HUKUKU

Bulut Hukuk Bürosu, Türkiye’de bir ticari şirketin kuruluş, birleşme, ayrılma, tasfiye, şirket faaliyetleri ve organları, yabancı sermaye nedeniyle doğan sorunlar, hisse devri, yabancı kişi ve kuruluşların Türkiye’deki şirketlerinin, iştiraklerinin, şubelerinin ve irtibat bürolarının kurulması için gerekli tüm işlemleri yapmaktadı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

4857 sayılı iş yasası kapsamındaki işe iade, kıdem ve ihbar tazminatları, işçi ücret alacakları; 506 ve 5510 sayılı yasa kapsamındaki iş kazası, meslek hastalıkları, hizmet tespit davaları; Bağkur yasası kapsamında tüm tespit davaları

GAYRİMENKUL HUKUKU

Büromuz;

  • Tapu iptali ve Tescili,
  • İzale-i Şuyuu Davaları,
  • Kira sözleşmeleri,
  • Tahliye davaları,
  • Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri
  • İnşaat sözleşmeleri ile ilgili hizmetler vermektedir.

ENERJİ HUKUKU

Petrol Piyasası ve Elektrik Piyasası ile ilgili her türlü hukuki hizmet ve dava takiplerinin yürütülmesi.

SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI

İstek üzere, Büromuz herhangi bir sözleşmenin hazırlık safhası ile ilgili toplantılara iştirak edebilir, sözleşmeyi hazırlar ve sözleşmenin Türkiye’deki ifasını sağlar.

Pages:12»