DAVALARDA TEMSİL-İCRA TAKİPLERİ

Gerçek ve tüzel kişiler taraf oldukları veya olacakları hukuki, cezai,  ticari davalarda, davacı veya davalı sıfatı ile hakim huzurunda temsil edilebilecekler. Gerçek ve tüzel kişilerin alacaklarının İcra Daireleri ve Mahkemeler nezdinde takibi, iflas ve konkordato takipleri.

Comments are closed.