04th Mar 2014

KAMU İHALE VE SÖZLEŞMELERİ HUKUKU

4734 ve 4735 sayılı kanunlar çerçevesinde oluşacak her türlü hukuki ihtilafın çözümlenmesi ve hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi.